Missa inte nästa match!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Staffanstorp United FC
Glädje - Gemenskap - Utveckling

Bli medlem i Staffanstorp United FC
BLI MEDLEM
Välkommen till Staffanstorp UnitedVälkommen till Staffanstorp United

Vi är en av regionens största och mest spännande föreningar. Klubben är ett samgående mellan Kyrkheddinge IF och Staffanstorps GIF. Med Staffansvallen som utgångspunkt, bedriver vi en utmärkt ungdomsverksamhet för fotbollsspelare på alla nivåer. Vi strävar efter att vara en öppen och inkluderande förening, för alla. Med ledorden glädjegemenskap, och utveckling, arbetar vi aktivt för att nå detta mål. Välkommen!Uppdatering gällande aktiviter på Staffansvallen med hänsyn till covid19
2020-03-14 10:10

I enighet med kommunens riktlinjer (se bifogad fil) samt Skånes FF släpper vi på träning och matchspel utomhus så länge vi INTE använder gemensamma omklädningsrum, samlingsutrymmen (klubblokal) och toaletter. Vi rekommenderar att man följer samma rutin även vid bortamatcher, då olika kommuner har olika riktlinjer. 

Vi vill att ni följer situationen och gör vad ni kan och tar ansvar för att hjälpa till att minska smittspridningen. Vid minsta lilla förkylningssymptom stannar man hemma. 

Vid ytterligare frågor vänligen kontakta styrelsen på styrelsen@staffanstorpunited.se

Styrelsen Staffanstorp United


Uppdatering gällande Corona/covid19 fredagen den 13 mars 2020 från Skånes FF

På grund av den senaste händelseutvecklingen gällande Coronaviruset har Skånes Fotbollförbund tagit ett antal beslut utifrån den information som kommit från Svenska Fotbollförbundet, Riksidrottsförbund, Folkhälsomyndigheten samt Regeringen

Samtliga kurser som Skånes Fotbollförbund arrangerar eller är medarrangör till ställs in från och med fredagen den 13 mars och tills vidare. Detta gäller bland annat STU samlingar, tränarkurser och domarutbildningar såväl de som är i Skånes FF:s regi som de som genomförs ute i föreningarna där Skånes FF medverkar som utbildare/instruktör.

Skånes FF rekommenderar att:

 • samtliga föreningscuper ställs in.
 • all inomhusträning och inomhusmatcher ställs in tills vidare
 • att matcher som spelas utomhus tills vidare kan genomföras MEN även här gäller att domare, ledare, spelare tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer https://www.folkhalsomyndigheten.se/ samt att matcher spelas utan publik
 • utomhusträningar kan genomföras OM ovan rekommendationer från myndigheter följs

Ovan är Skånes FF:s rekommendationer men det är upp till varje förening att fatta beslut utifrån de rekommendationer och riktlinjer som lämnats. Riktlinjer och rekommendationer som kan komma att ändras med kort varsel.

Vi hänvisar även till Svenska Fotbollförbundet föreningsbrev gällande Coronaviruset som finns HÄR .Staffansvallen stängs ner tills vidare!
2020-03-12 15:24
Med anledning av dagens Kommunala beslut stängs Staffansvallen ner. Alla träningar och alla matcher ställs tills vidare in. Omklädningsrum samt Klubblokal får ej beträdas. 

"Från kommunen se nedan:"

Med anledning av den senaste tidens utveckling av smittspridning och sjukdomsfall intensifierar Staffanstorps kommun arbetet mot smittspridning av coronaviruset covid-19. Följande nya beslut har därför fattats.

Ordförandebeslut med anledning av den aktuella Corona-/Covid-19- situationen

Kommunstyrelsens ordförande beslutar

 • att från och med den 12 mars 2020 ska samtliga kommunala verksamhetslokaler och anläggningar som är publika och inte en del av kärnverksamheten (vård, skola, omsorg) inte längre vara öppna och tillgängliga för allmänheten. Idrottsanläggningar, badhus, fritidsgårdar, öppen verksamhet med mera stängs därför.
 • att samtliga äldreboenden ska utfärda besöksförbud.
 • att införa tillfalliga begränsningar av fysiska möten och besökstider i och till rådhuset.
 • att ställa in eller skjuta fram samtliga arrangemang/aktiviteter där kommunen är arrangör eller lokalansvarig.
 • att genomföra förberedande åtgärder och planering för att möjliggöra en omgående stängning av skolor och förskolor om läget skulle kräva detta.
 • att de som har omfattande hemtjänstbehov ska erbjudas en plats i särskilt boende istället, för att på så sätt minimera kontaktytor med mycket
 • att ställa in samtliga tjänsteresor för Staffanstorps kommuns personal.
 • De kommunanställda som av chef bedöms kunna utföra arbete hemifrån ska arbeta hemifrån.
 • att förbereda, säkra och utöka möjligheter till digitala möten för kommuninvånare, kommunens personal samt förtroendevalda.

 

Ovanstående beslut grundar sig i följande två prioriteringar:

 1. Att skydda kommunens invånare så långt det är möjligt
 2. Att skydda våra mest kritiska och utsatta verksamheter

Beslutet gäller tillsvidare, samtidigt som arbete pågår för att upprätthålla den kommunala servicen så långt det är möjligt.

 

Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande

Staffanstorps kommun 2020-03-12


Nu anlitar vi en konsult för att optimera verksamheten
2020-03-06 07:01


Vårens domarkurser
2020-02-19 11:37

Kursdatum Nybörjare (från ålder 14 år, född -06 el. tidigare) 5-m och 7-m:


Måndag 9/3 kl. 18.00 - 21.00 i Klubblokalen Staffansvallen


Ta med penna och papper och kom ombytta inför praktik på plan. Ni bjuds på dricka och frukt i pauserna, men ät gärna något rejälare innan kursstart.

Kursledare: Åsa Olsson


I anmälan behövs följande information:

Förnamn och Efternamn. Personnummer inkl. sista fyra siffrorna. Kontonummer till bank för utbetalning av domararvode. Mejladress eller mejladresser för att kunna svara på kallelser till matcher. Bra om två mejladresser. En till domaren och en till förälder. Mobiltelefonnummer till domaren.


Anmälan till Kansliet via mail senast 6/3. kansliet@staffanstorpunited.se


Kursdatum för 5-m, 7-m, Repetition:


Onsdag 18/3 kl. 18.00 - 21.00, Klubblokalen Staffansvallen


Ta med penna och papper och kom ombytta för praktik. Det bjuds på dricka och frukt. Bra om ni ätit något innan.


Kursledare: Åsa Olsson


Obligatorisk anmälan till Kansliet mail senast 12/3. kansliet@staffanstorpunited.se


Kursdatum för Nybörjare 9-m:


Måndag 2/3 kl. 18.00 - 21.00, Klubblokalen Staffansvallen


Ta med penna och papper och kom ombytta för praktik. Det bjuds på dricka och frukt. Bra om ni ätit något innan.


Kursledare: Christos Tziolas


Obligatorisk anmälan till Kansliet via mail senast 28/2. kansliet@staffanstorpunited.se


Kursdatum för repetition 9-m och 11-m:


Torsdag 12/3 kl. 18.00 - 21.00 i Klubblokalen på Staffansvallen


Ta med er penna och papper och kom ombytta för praktik. Det bjuds på dricka och frukt, så ät gärna något rejälare innan ni kommer.


Kursledare: Christos Tziolas


Obligatorisk anmälan till kansliet via mail senast 6/3. kansliet@staffanstorpunited.seÅrsmöte onsdag 11 mars!
2020-02-11 09:34

Kallelse till Årsmöte för Staffanstorp United FC


Onsdag 11/3 kl. 18.30 i Klubblokalen på Staffansvallen.


Eventuella motioner ska vara Styrelsen i handa senast två veckor innan mötet.


Varmt välkomna!Agenda årsmöte Staffanstorp United, 2020-03-11, Staffansvallen

§1. Mötets öppnande

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3. Val av protokolljusterare och rösträknare

§4. Fastställande av röstlängd för mötet

§5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§6. Fastställande av föredragningslista (Godkännande av dagordningen)

§7. Föreningens


 1. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 2. Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

§8. Revisors berättelse över styrelses förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§10.Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

§11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

§12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§13. Val av


 1. Ordförande för en tid av 2 år

 2. Kassör för en tid av 1 år

 3. Övriga ledarmöter för en tid av 2 år

 4. Revisor

 5. Sektionsstyrelser för en tid av 1 år

 6. Valberedning för en tid av 1 år

§13. Övriga frågor


§14. Mötets avslutande


Puma kommer till Vallen
2020-02-10 17:04

TJEJCUPEN 2020
2020-01-21 14:08
TJEJCUPEN 2020

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till den 33:e upplagan av  Tjejcupen i Staffanstorp!

 

Vi har öppet i de flesta åldersgrupper och emotser med glädje er anmälan.

 

Åldersklasser

F9 (födda 2011) - spelar på 5-mannaplan

F10 (födda 2010) - spelar på liten 7-mannaplan

F11 (födda 2009) - spelar på liten 7-mannaplan

F12 (födda 2008) - spelar på stor 7-mannaplan

F13 (födda 2007) - spelar på stor 7-mannaplan

F14 (födda 2006) - spelar på stor 7-mannaplan

F15/16 (födda 2005/2004) - spelar på stor 7-mannaplan

 

Speldagar och spelprogram

Torsdagen den 21 maj:    F10 och F14

Fredagen den 22 maj:      F12

Lördagen den 23 maj:      F09 och F13

Söndagen den 24 maj:     F11 och F15/16

 

 

Läs mer och anmäl ditt lag på

 

https://www.procup.se/cup/33656.htm

 

Med hjärtliga hälsningar

Tjejcupskommittén, Staffanstorp United

BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
P-13 , 23/03 17:56 
P-05 , 20/03 12:05 
Fotboll för Alla, 13/03 17:36 
P-05 , 06/03 13:05 
 
Huvudsponsorer
Samarbetspartners
Matchsponsorer 2020