1067af
Missa inte nästa match!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Staffanstorp United FC
Glädje - Gemenskap - Utveckling

Årsmöte onsdag 11 mars!
2020-02-11 09:34

Kallelse till Årsmöte för Staffanstorp United FC


Onsdag 11/3 kl. 18.30 i Klubblokalen på Staffansvallen.


Eventuella motioner ska vara Styrelsen i handa senast två veckor innan mötet.


Varmt välkomna!



Agenda årsmöte Staffanstorp United, 2020-03-11, Staffansvallen

§1. Mötets öppnande

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3. Val av protokolljusterare och rösträknare

§4. Fastställande av röstlängd för mötet

§5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§6. Fastställande av föredragningslista (Godkännande av dagordningen)

§7. Föreningens


  1. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

  2. Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

§8. Revisors berättelse över styrelses förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§10.Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

§11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

§12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§13. Val av


  1. Ordförande för en tid av 2 år

  2. Kassör för en tid av 1 år

  3. Övriga ledarmöter för en tid av 2 år

  4. Revisor

  5. Sektionsstyrelser för en tid av 1 år

  6. Valberedning för en tid av 1 år

§13. Övriga frågor


§14. Mötets avslutande



Nyhetsarkiv
En vänlig påminnelse2020-05-13 13:31
Bingofest i helgen?2020-04-24 09:32
Virtuellt inträde 20202020-04-16 12:01
Kansliet Påskstängt2020-04-08 10:20
Påskbingo!2020-04-03 13:10
Inställda matcher2020-04-03 10:53
Vårens domarkurser2020-02-19 11:37
Puma kommer till Vallen2020-02-10 17:04
TJEJCUPEN 20202020-01-21 14:08
Kansliet Julstängt2019-12-20 14:37
Extra årsmöte 24/11!2019-11-19 10:17
2019-06-12 01:07
 
Huvudsponsorer
Samarbetspartners
Matchsponsorer 2020